Výpočty pro tepelná čerpadla

Webová aplikace pro hodnocení tepelné odezvy.

Aplikace je primárně zaměřena na využití tepelných čerpadel země-voda z vertikálních výměníků. Pokud je tepelné čerpadlo navrhováno bez znalosti lokálních termodynamických vlastností horninového prostředí, velice snadno může dojít k poddimenzování primárního okruhu tepelného čerpadla (vrtu s výměníkem).