Terénní práce

Terénní práce

Hydrodynamické zkoušky

Hydrodynamickými zkouškami jsou ověřovány hydrodynamické parametry potřebné pro stanovení vydatnosti zdroje vody a charakteristiku využívaného území.
Technické zázemí společnosti umožňuje realizovat a vyhodnocovat hydrodynamické zkoušky jak o malých, tak o vysokých vydatnostech.

Migrační testy

Migračními zkouškami jsou získávána data charakterizující odolnost hydrogeologické struktury proti působení kontaminujících látek.
K těmto účelům byla společností vyvinuta technologie stopovacích zkoušek, v rámci které jsou používány hygienicky nezávadné stopovače.
Nová technologie umožňuje kontinuální monitoring příronu stopovacích látek do vrtu a plně tak nahradit přírodnímu prostředí málo přívětivé radioaktivní izotopy, které jsou používány jinými firmami.

Zatěžovací zkoušky

Provádíme zatěžovací zkoušky základové půdy podle normy ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin.

Pevnostní charakteristiky

Pro stanovení pevnostních charakteristik hornin nebo jiných, například stavebních prvků využívají odborníci společnosti speciálně vyvinutou aparaturu.
Touto aparaturou lze zatěžovat horninový masiv nebo stavební prvek lineárním až pulzním tlakem s maximálními hodnotami až 300 barů.
Kmitočet pulzu může být kontinuálně měněn až do hodnoty 15 Hz.
V modifikaci jsou tyto testy prováděny i v laboratorních podmínkách na speciálně připravených vzorcích materiálů či horniny.

Komunikační zkoušky

Komunikačními zkouškami je ověřováno hydraulické propojení například mezi zdrojem vody a zdrojem kontaminace.
Technologie používaná našimi odborníky je pro životní prostředí zcela nezávadná, nezvyšuje salinitu vody ani radiační pozadí.
Používaná technologie je schopna zaznamenat přírony sledované látky ve stopových koncentracích.

Prohlídky vrtů kamerou

Specializovaný kamerový systém poskytuje možnost prohlédnout vrty a studně od průměru 7,2 cm až do hloubky 700 m. Kombinace dopředního a bočního záběru kamery umožňuje komplexní i detailní pohled na zájmové objekty ve vrtu. Nabízíme:

  • ověření stavu výstroje vrtu,
  • kontrolu stavu perforace,
  • popis skutečného provedení výstroje vrtu,
  • inspekci porušení výstroje vrtu,
  • rekognoskaci příčiny neprůchodnosti vrtu,
  • vizuální kontrolu účinnosti čištění vrtu,
  • doplňkový geologický průzkum nezapažených částí vrtu.

Cenová kalkulace

Cenovou kalkulaci zpracováváme na základě konkrétní parametrů vrtu a požadavků zákazníka. Pro zpracování cenové kalkulace nás prosím kontaktujte.

Vsakovací zkoušky

Realizace a vyhodnocení vsakovacích zkoušek jsou vyžadovány pro stavební řízení.
Odborníci společnosti mají bohaté zkušenosti s prováděním a vyhodnocováním vsakovacích zkoušek.

Stavební geologie a hydrogeologie

Provádíme kompletní geologický a hydrogeologický průzkum.
Zpracováváme veškeré hydrogeologické a geologické podklady pro stavební řízení.
Hydrogeologické zprávy a posudky zpracovává náš tým specialistů s odbornou způsobilostí.
Součástí našeho týmu jsou také držitelé prestižního profesionálního titulu EurGeol, který uděluje Evropská federace geologů.