O společnosti

Hlavní náplní společnosti je zajišťování technického a laboratorního servisu pro obory s geologickým zaměřením

Vznik společnosti

Společnost WATRAD, spol. s r.o. byla zapsána dne 16.2.1993 do obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 24868 jako konzultační společnost zabývající se problematikou ukládání radioaktivního odpadu.

Poskytované služby

V současné době je hlavní náplní společnosti zajišťování technického a laboratorního servisu pro obory s geologickým zaměřením. Jedná se převážně o oblast hydrogeologie, inženýrské geologie, geochemie a geotermálního potenciálu. Nedílnou součástí odborných aktivit je implementace, vyhodnocování a vizualizace matematických modelů s geologickou a termodynamickou problematikou.

Věda a výzkum

Od roku 2010 jsou odborníci společnosti zapojeni do projektů vědy a výzkumu vypisovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Technologickou agenturou ČR.

Technické vybavení

Pro terénní a laboratorní testy je společnost vybavena špičkovou technikou nejen komerční, ale i vlastní provenience. Z dílny společnosti pochází např. fluorescenční záznamové zařízení pro komunikační a stopovací zkoušky, zařízení pro ověřování pevnostních charakteristik materiálů v 3D kontrolovaném prostředí, atp.

Rozvojová spolupráce

Od roku 2014 se společnost účastní projektů rozvojové spolupráce ČRA a UNDP. Aktivity jsou směřovány zejména do Gruzie, kde se samostatně nebo ve spolupráci s partnery, snaží přenášet zkušenosti zejména v oblasti ochrany a bezpečnosti životního prostředí a geologie.