Zpracovávání dat

Matematické zpracovávání a vyhodnocení dat

Výpočty tepelných čerpadel

Geogragický informační systém

Hydro GeoAnalyst

Hydro GeoAnalyst 2013 představuje nový nástroj pro projektování, vyhodnocování a presentování geologicko-průzkumných prací, s možností tisku do Excelu či PowerPointu, a s možností sestavování profile a formulářů.

Nástroj pro zpracovávání, analyzování a vizualizaci evironmentálních dat

Hydro GeoAnalyst je software all-in-one umožňující jednoduše třídit, spravovat a interpretovat geologické, hydrogeologické, geofyzikální a environmentální informace s využitím komplexní a přizpůsobivé SQL Server database technologie.

Overview

Software typu GIS nabízí vyšší úroveň řešení hydrogeologických projektů a vyšší úroveň interpretace dat. Jedná se o all-in-one koncept, kde na jedno kliknutí se zpřístupní velký počet nástrojů pro zpracovávání dat, např.:

 • Data Transfer System,
 • Query Editor,
 • GIS Map Manager,
 • 2D Cross-Section Editor,
 • 3D-Explorer,
 • Template Manager,
 • Report Editor a ještě podstatně vice!

Flexibilita Hydro GeoAnalyst

 • Obsah a strukturu SQL Server database
 • Obsah a strukturu záznamu vrtného profile
 • Způsob interpretace výsledků dle vlastních představ
 • Doplňování a/nebo odstraňování tabulek či datových polí
 • Zpracovávání neomezeného počtu databázových tabulek a popisných charakteristik hydrogeologických vzorků
 • Vkládat modifikované struktury databázových souborů a používaných šablon do všech nových projektů

Měřítko Hydro GeoAnalyst

Softwarový nástroj zaměřený na vyhodnocování a interpretaci geologicko-průzkumných projektů má de-facto jediné omezení, a tím je počet bodových informací – vrtů. To je dáno jednak interpretační věrohodností prostorových projekcí, jednak předpokládanou velikostí jednotlivých geologicko-průzkumných projektů. GIS je použitelný pro projekty s datovými soubory v rozpětí od 4 do 4 000 vrtů.