Studie proveditelnosti investičních záměrů

Zpracováváme studie proveditelnosti investičních záměrů se zaměřením na výrobu energie s využitím geotermálního potenciálu dané oblasti.