Hydrogeochemie

Při realizaci geologických prací se opíráme o zkušené odborníky s osvědčením o odborné způsobilosti v geochemii ve smyslu zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích.

Environmentální hydrogeochemie

Stopovací zkoušky

Za použití neaktivních stopovačů umožňujících stanovit sorpční vlastnosti a retardační schopnosti kolektoru.

Monitorování kvality zdrojů vody

  • v UV-VIS oblasti - zákal, N-NO3, TOC, DOC, spotřeba chlóru ClD, CHSK, CHSK filtrované vody,
  • v UV oblasti - N-NO2, N-NO3, TOC, NL, CHSK, BSK, benzen, fenol.

Analýzy na UV-VIS spektrometru jsou použitelné pro

  • sledování kvality zdroje (pitné vody, říční vody, podzemní vody),
  • přítoků a odtoků vybraných průmyslových vod u ČOV (např. mlékárny, papírny, pivovary atp.).