Služby

Rozsah služeb

Individuální spotřebitelé

Projekty geologických prací
Projekty a závěrečné zprávy hydrogeologického průzkumu
Kompletní zajištění zřízení studny
Hydrogeologické posudky
Čerpací zkoušky
Čištění vrtů, revitalizace vrtů
Vzorkovací a laboratorní práce
Prohlídka vrtů TV kamerou až do hloubky 700 m
Návrh parametrů vrtů pro tepelná čerpadla

Obce, města a kraje

Projekty geologických prací
Projekty a závěrečné zprávy hydrogeologického průzkumu
Kompletní zajištění zřízení studny
Hydrogeologické posudky
Vyjádření osob s odbornou způsobilostí
Prohlídka vrtů TV kamerou až do hloubky 700 m
Čištění vrtů, revitalizace vrtů
Návrh parametrů vrtů pro tepelná čerpadla
Žádosti o dotace

Vodárenské a balneologické společnosti

Projekty geologických prací
Projekty a závěrečné zprávy hydrogeologického průzkumu
Kompletní zajištění zřízení studny
Hydrogeologické posudky
Hydrodynamické zkoušky
Prohlídka studní TV kamerou až do hloubky 700 m
Čištění vrtů, revitalizace vrtů
Vzorkovací a laboratorní práce
Žádosti o dotace

Stavebnictví

Geologický a hydrogeologický průzkum
Geologické a hydrogeologické podklady pro stavební řízení
Hydrogeologické posudky
Zatěžovací zkoušky
Stanovení pevnostních charakteristik hornin
Migrační testy, stopovací zkoušky neaktivními stopovači
Hydrodynamické zkoušky
Prohlídka vrtů TV kamerou až do hloubky 700 m
Geologický dozor

Těžební společnosti

Zhodnocení archivních výpočtů zásob
Návrhy doplňkových průzkumů