Služby

Rozsah služeb

Individuální spotřebitelé

Projekty geologických prací
Projekty a závěrečné zprávy hydrogeologického průzkumu
Kompletní zajištění zřízení studny
Hydrogeologické posudky
Čerpací zkoušky
Vsakovací zkoušky
Čištění vrtů, revitalizace vrtů
Vzorkovací a laboratorní práce
Prohlídka vrtů TV kamerou až do hloubky 700 m
Návrh parametrů vrtů pro tepelná čerpadla

Obce, města a kraje

Projekty geologických prací
Projekty a závěrečné zprávy hydrogeologického průzkumu
Kompletní zajištění zřízení studny
Hydrogeologické posudky
Vyjádření osob s odbornou způsobilostí
Prohlídka vrtů TV kamerou až do hloubky 700 m
Čištění vrtů, revitalizace vrtů
Návrh parametrů vrtů pro tepelná čerpadla
Žádosti o dotace
Zpracování studií proveditelnosti záměrů

Vodárenské a balneologické společnosti

Projekty geologických prací
Projekty a závěrečné zprávy hydrogeologického průzkumu
Kompletní zajištění zřízení studny
Hydrogeologické posudky
Hydrodynamické zkoušky
Prohlídka studní TV kamerou až do hloubky 700 m
Čištění vrtů, revitalizace vrtů
Vzorkovací a laboratorní práce
Žádosti o dotace
Zpracování studií proveditelnosti záměrů

Stavebnictví

Geologický a hydrogeologický průzkum
Geologické a hydrogeologické podklady pro stavební řízení
Hydrogeologické posudky
Zatěžovací zkoušky
Vsakovací zkoušky
Stanovení pevnostních charakteristik hornin
Migrační testy, stopovací zkoušky neaktivními stopovači
Hydrodynamické zkoušky
Prohlídka vrtů TV kamerou až do hloubky 700 m
Geologický dozor
Zpracování studií proveditelnosti záměrů

Těžební společnosti

Zhodnocení archivních výpočtů zásob
Návrhy doplňkových průzkumů
Zpracování studií proveditelnosti