Studie proveditelnosti investičních záměrů

Zpracováváme studie proveditelnosti investičních záměrů zejména se zaměřením na geologickou tématiku a životní prostředí.