Odborná způsobilost

Odborná způsobilost, certifikáty, profesní asociace

Společnost vlastní živnostenské oprávnění provádět geologické práce

Zaměstnanci společnosti jsou držitelé:

  • Osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech: hydrogeologie, inženýrská geologie, geochemie, zkoumání geologické stavby – č. 2395/2018, 2276/2015, 2277/2015
  • Titulu udělovaného Evropskou federací geologů "EuGeol" č. 1491, 1489

Společnost je členem České asociace ložiskových geologů, České geotermální společnosti