Rozloučení s prof. Ing. Mirko Vaněčkem, DrSc.

V pátek 7. 10. 2022 jsme se naposledy rozloučili s naším spolupracovníkem, rádcem a učitelem panem profesorem Mirko Vaněčkem. Jsme vděční za jeho životní a odborné rady a metodické vedení v projektech ložiskové geologie, geotermální energie a rozvojové spolupráce v Gruzii.

Čest jeho památce.